Ny näringspolitik utan statliga pengar

Småföretagen är ryggraden i svenskt näringsliv.
Det är småföretagarna som jobbar mest, tjänar minst och har minst ledighet. Det är småföretagen som skapar fyra av fem nya jobb i Sverige. Ändå är det mest snack och lite verkstad för att förbättra småföretagens villkor och möjligheter till överlevnad i en konjunkturnedgång och pandemi. För det självklara måste sägas – utan småföretag blir det ingen välfärd. Inget nytt extra stöd till kommuner och landsting och inga pengar till sociala reformer. Det finns många hejarop till att starta och driva småföretag men liten förståelse och hjälp till överlevnad.

Vi öppnar nu upp för en förnyelse av Svensk näringspolitik. Här utmanar vi och presenterar några liberala tankar som i grunden positivt kan förändra framtidens entreprenörskap – redan nu.