Skatterabatt på privat satsade pengar – riskkapital

De som satsar privat riskkapital i små bolag är de som också äventyrar sina egna pengar – de vet bäst var pengarna skall satsas.

Inför skatterabatt 30% på varje satsad krona i nyemission i ett onoterat bolag. Skatten dras av redan första året.

Krav:
digital aktiebok som Bolagsverket administrerar.

Det skall bli enklare att satsa pengar i små bolag som växer- med skatteavdrag.