Startrabatt – Vid nystart undantas första 3oo ooo från all beskattning

▪Riktad & välkomnande skatterabatt  en gång vid nystart boostar antalet starter

▪Gäller samtliga företagsformer – F-skatt & moms

▪Avlastar initialt från byråkrati & hittepå

▪Bokföringslagen skall följas

Sänk skatten på låga intäkter – de första 300 000 kronorna ska vara skattefria.

Utrikes föddas och ungas arbetsmarknadsetablering genom eget företagannde måste förbättras. Särskilt det första året är betydelsefullt för en  lyckad etablering.

En första jobbet-reduktion bör införas där de första 100 000 kronorna som redovisas från arbete eller företagande görs skattefria.

Nya företag tvingas i dag att hitta på vad de tror de skall omsätta samt förskottsinbetala F-skatt på eventuell vinst.