Ett svenskt garantiprogram för nya och unga företag – Mikrolån via banksystemet

Ett svenskt garantiprogram för nya och unga företag kan vara snabbaste sättet att sänka ribban för finansieringsutmaningen.

• Mycket att vinna på väl genomtänkt utformning och enkel lokal hantering – Bank

• Kan utformas för att möta målgruppens     speciella behov

• Möjliggör utökad utlåning via kreditgivarnas normala hantering

• Desto enklare regler desto fler kreditgivare och låntagare strömmar till…

• En garanti är Verktyg för att minska risken för kreditgivaren samt för låntagaren

• Garantigivaren bär en del av förlusten om låntagaren inte kan återbetala

• Den slutliga förlusten för kreditgivaren och låntagaren blir därför mindre

• Garanti via staten, Europeiska investeringsfonden (EIF), EKN mfl

• Marginalen Bank var först ut tillsammans med Nyföretagarcentrum