Ökat nyföretagande och planande antal konkurser

Publicerad

Det är en splittrad bild av svenskt näringslivsklimat som redovisas. Samtidigt som antalet nya företag som startas så ökade antalet konkurser under 2021 men har det skett en utplaning av antalet konkurser.

Under 2020 ökade Nyföretagandet med 17 procent i bygg och anläggning, med 6 procent inom juridisk och ekonomisk konsultverksamhet samt med 28 procent i detaljhandeln jämfört med 2019. Inom detaljhandel ingår internethandel. Internethandeln ökade med 54 procent och övrig detaljhandel med 8 procent.

Under 2020 registrerades fler företag än någonsin. Antalet aktiebolag noterade en rekordstor ökning med över 25 %. Sänkningen av aktiekapitalet från 50 000 kr till 25 000 kr beskrivs som en stor anledning, men även effekterna av pandemin då många tog chansen att starta eget.

Det blev ånyo ett nytt starkt år för nyföretagandet under 2021. Totalt nyregistrerades 78 711 nya företag, vilket är en ökning med 7,1 procent mot tidigare år. Uppgifterna kommer från Bolagsverket.

Pandemin med att många arbetsplatser har förlagts till hemmet och också därmed skapat ett allt högre nyföretagande. Samtidigt har vi en för Sverige mycket hög arbetslöshet och hög konkursstatistik 2020 som dock verkade avta under 2021. Arbetslösheten sjunker inte. I augusti 2021 uppgick antalet sysselsatta till 5 124 000, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa var 479 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,5 procent. Samma siffror under 2021.

Antalet konkurser i landet minskade med totalt 12 procent under 2021 i jämförelse med 2020 och inom flera konkursutsatta branscher har antalet nystartade bolag ökat.

Det verkar som om företagsstödet har givit andrum för företagen.

Enligt statistik var antalet konkurser under 2021 på samma låga nivåer som 2017 och 12 procent lägre än under 2020. Minskningen syns både bland aktiebolagen och enskilda näringsidkare. Sett till storstadslänen har samtliga haft en nedgång av konkurserna under året med mellan 10-17 procent. Landets övriga län visar en mer spretig bild, där vissa län har ökade konkurssiffror och andra minskade.

Att konkurserna minskat med 19 procent under årets sista månad december i jämförelse med i fjol är ytterligare en indikation på att svensk ekonomi stabiliseras.

Sammantaget visar det en bild av ett allt högre intresse av att starta bolag. Det är nu det behövs insatser för att göra företagandet starkare och mer beständigt samt undvikande av konkurser som alltid är personliga katastrofer för de som drabbas.  

Jan Rejdnell

 Januari 2022

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *