Belönat Mentorskap – Engagera framgångsrika entreprenörer

▪Mentorskap är dokumenterat framgångsrikt för företags utveckling, lönsamhet & överlevnad

▪Framgångsrika entreprenörer kan ta rollen som daglig mentor men skall belönas vid verkligt ansvar enligt regelverk

▪Erbjud en fiktiv mentorslön genom motsvarande fastlagd rabatt på den egna skatten

▪Mätbar insats över tid

Möjligheter till skatteavdrag ger incitament för serieentreprenörer att hjälpa nya entreprenörer såväl operativt som med mentorskap.