Utvecklingsbolag- Nytt alternativ för existerande små aktiebolag

▪Företagets vinst går obeskattat tillbaks i företaget för att öka det egna kapitalet upp till 500 000SEK

▪Förutsätter marknadsmässig ägarlön & att 3:12 ej gäller.

▪Gäller bolag där regelverket ej ännu kräver revisor.

Revisorskrav för att delta.

Samma regelverk som för nystartade utvecklingsbolag.

Existerande aktiebolag med omsättning under ”revisorskravet” ges möjlighet att ombilda till utvecklingsbolag och dra fördel av boosten