Marshallplan för småföretag

Liberala tankar som i grunden positivt kan förändra framtidens entreprenörskap

Skatterabatt på privat satsade pengar – riskkapital

Utvecklingsbolag – Ny aktiebolagsform för nystartade företag

Utvecklingsbolag- Nytt alternativ för existerande små aktiebolag

Småbolagsfonder – Privat satsning på onoterade bolag

Startrabatt – Boosta Nyföretagandet genom hjälp till självhjälp.

Belönat Mentorskap – Engagera framgångsrika entreprenörer

Egenföretagarperspektivet ska förädlas & respekteras