Om Liberal Agenda

NY NÄRINGSPOLITIK UTAN STATLIGA PENGAR

Sverige har uppvisat en fallande trend beträffande andelen av befolkningen som planerar att starta ett företag inom tre år. Samhället styr allt mer av sitt stöd och uppmuntran till att starta och driva företag till skattedrivna investeringsmyndigheter som ALMI och Vinnova. Effekterna av insatserna är försumbara. Många vill starta nytt företag men få vågar. Sänkningen av aktiekapitalgränsen till 50 000 kronor och sedan 25.0000 kr gav en liten skjuts i nyföretagandet men åtgärdade inte behovet av risk- och rörelsekapital som saknas i nya bolagsverksamheter.  Att en stundtals skjuts i nyföretagandet sammanfaller med låga räntor är ingen tillfällighet.

Samtidigt är åldersstrukturen bland landets småföretagare oroväckande hög. Äldst i Europa.  Det behövs mellan 30 000 och 60 000 nya entreprenörer och företagare i Sverige för att behålla vår välfärd för små företag skapar arbetstillfällen.

En ny statlig näringspolitik handlar inte om ett stöd från samhället utan hur ett riskkapital kan satsas från privatpersoner och andra mindre företag med hjälp av skattesubventioner.

Sverige behöver tiotusentals nya företagare för att komma ifatt övriga nordiska länder och Europa. Det behövs många nya entreprenörer som skapar arbetstillfällen och tar vara på vårt välstånd.  Sverige kan med enkla åtgärder få tusentals fler entreprenörer med metoder som redan är prövade i Europa med framgång.

Riskkapitalet skall komma direkt från privata aktörer inte från staten.
Det här är skillnaden mellan liberal och mer statlig näringspolitik.
Alla skall inte behöva sota för att några gör fel – Grundlagsskydda etableringsrätten som företagare!
Staten är sämre lämpad än privatpersoner & företag att satsa i livskraftiga företag.
Staten ger stöd i början men inte senare. Detta skapar “Dödens dal”.

Sverige behöver en ny näringspolitik – utan statliga pengar!