Släpp loss privat riskkapital!

Lördag 26 mars 2022 kl 10:00–12:00 Anmälan

Seminarium om ny Liberal näringspolitik utan statliga pengar

26 mars

Historiskt har staten missgynnat de flesta och gynnat ett fåtal. Boosten har uteblivit och företagandet släpar efter. Sverige behöver i stället mängder av nya livskraftiga företag som med förtroende kan utveckla sig själva av egen kraft.

På mötet lördagen den 26 mars lyfter vi på locket.

Du får inblick i hur en ny nationell modell för näringspolitik kan bli verklig. Att tillåta näringslivet på lika villkor att finansiera sig själv utan statliga byråkratiska filter är ett djärvt och tydligt grepp. Via en för Sverige helt ny företagsform Utvecklingsbolag, via riskkapital genom skatterabatt, via småbolagsfonder, belönat mentorskap, startrabatt till nya företag och ett generellt startstöd till nyföretagare är några viktiga ingredienser.

Ny liberal näringspolitik är en gränsöverskridande attityd och modell. En modell som ger insikt om att arbetstillfällen, samhällsutveckling och tillväxt skapas just genom bra företagande, privat risktagande och oerhörd glädje. Samtal föder handling. Och du får vara med.

Medverkande:

Lotta Gröning, Moderator för mötet. fil.doktor i historia, författare och journalist och politiker (L)
Mats Persson, doktor i ekonomisk historia, riksdagsledamot/ekonomisk-politisk talesperson (L)

Mauricio Rojas, politiker, författare, docent i ekonomisk historia
Hans Nelson, Entreprenör, debattör och ordf i Helsingborgsliberalerna. Tidigare ordf. i Marknadsföreningen.
Jan Rejdnell, Entreprenör, debattör, ordf Barn- & Utbildningsnämnden Simrishamn och drivit liberal tankesmedja
Guy Rambech, Entreprenör, inspiratör. Tidigare företagsrådgivare vid Nyföretagarcentrum. Ordf Lib. Företagare NV Skåne.
Samtalet leds av Lotta Gröning.

Tid och plats

Lördag 26 mars 2022, 10.00–12.00. Du kan välja att delta på plats på Jacob Hansens Hus, Norra Storgatan 21 i Helsingborg eller digitalt via länk.
Anmälan är obligatorisk. Anmälan hittar du här
Att delta i arrangemanget är kostnadsfritt.

Välkommen!

Hans Nelson
Ordf. Helsingborgsliberalerna 

Guy Rambech
Ordf. Liberala företagare NVS

Frågor besvaras av Jan Rejdnell, jan@c2capital.org eller
Guy Rambech, guy.rambech@helsingborgsliberalerna.se.
Vid anmälningsfrågor vänligen kontakta Mia Kristiansson, mia.kristiansson@helsingborgsliberalerna.se

Här kan du ladda ner bild för eventet

Tidigare seminarier:

Helsingborg