Egenföretagarperspektivet ska förädlas & respekteras – attitydförändring

▪Egenföretagarperspektivet ska finnas i hela människans etableringsprocess. Etablering på arbetsmarknaden ska inte enkom fokusera på att få en anställning. Det måste också vara tydligt hur man går tillväga för att starta företag i Sverige och att egenföretagande är en möjlig väg till egenförsörjning.

▪Stöd till start av näringsverksamhet ”Starta eget-bidrag” som en generell lösning för att främja fler att starta egna företag. Alltid med affärsplan.

Små & Nya företag är sårbara och tar personlig risk. Attitydförändring sker endast genom faktisk handling.

Startrabatt – Boosta Nyföretagandet genom hjälp till självhjälp.

Regelförenkling för entreprenörskap. Alla är små i början. Ta tag i frågorna på riktigt.

I dag säger banker upp företagens bankkonton. De tjänar för lite på dem. De hotar hela systemet med att starta nya företag och att kunna göra affärer över landsgränser
Starkaste drivkraften är pengar som belöning för den risk varje företagare utsätter sig för.
Ta bort hälften av alla regler och näringslivet blomstrar.