Småbolagsfonder – Privat satsning på onoterade bolag

▪Öppna upp marknad med handel i fonder för onoterade bolag – Småbolagsfonder

▪Erbjuder privatpersoner och företag att satsa kapital i företag som erbjuder tillväxt, transparens & förtroende

▪Satsat kapital stannar i landet och bygger….

▪Tydliga skötselregler för deltagande företag samt fondförvaltare

Skatterabatt 30% på satsat kapital

Fördel med stor vana hos befolkningen att handla i fonder och aktier.

Småbolagen kapitaliseras utan statliga stöd

Passar såväl privatpersoner som företag som vill placera och boosta företagandet

Inför småbolagsfonder för onoterade bolag,
Inför småbolagsfonder för onoterade bolag med skatterabatt för den som investerar.
Vilka regler gäller för småbolagsfonder för onoterade företag som möjliggör en 30% skatterabatt?