Småföretagen är ryggraden i svenskt näringsliv

De minsta företagen är landets ryggrad. Det är småföretagarna som jobbar mest, tjänar minst och har minst ledighet. Det är småföretagen som skapar fyra av fem nya jobb i Sverige. Ändå är det mest snack och liten verkstad för att förbättra småföretagens villkor och möjligheter till överlevnad i en konjunkturnedgång och pandemi. För det självklara måste sägas – utan småföretag blir det ingen välfärd. Inget nytt extra stöd till kommuner och landsting och inga pengar till sociala reformer. Det finns många hejarop till att starta och driva småföretag men liten förståelse och hjälp till överlevnad. Lite kategoriskt kan man säga att många politiker gillar småföretag men inte de som driver dem, för reglerna är hårda så fort vi diskuterar skatter och avgifter. Redan innan starten av bolaget skall skattemyndigheten få en uppskattning om hur mycket bolaget kan komma att omsätta och skall betala avgifter och skatt på något som inte redan fakturerats.  Förståelsen är liten från myndigheter och samhälle för de villkor en småföretagare har i dagens Sverige. Ofta jämställs kraven på små företag med de som är större då vi har samma lagstiftning för stort som litet företag. 

Snabbt måste vi få bättre villkor för småföretagen. Det måste bli enklare och billigare att anställa; bland de politiska riskerna uppges höjda skattekostnader för arbetskraft som det största hotet för småföretagare. Liberalerna har ett genomtänkt program inom skattelagstiftningen och har öppnat för en rad områden i 73-punktsövrenskommelsen med regeringen som underlättar för mindre företag. De rör sig om sänkt krav om ett aktiekapital från 50.000 till 25.000 kr. Det är också ett ökat ROT/RUT-avdrag, förenklade 3:12-regler och borttagen extraskatt vid generationsskiften. Stöden som Liberalerna ställt upp till mindre företagen med anledning av pandemin talar sitt tydliga språk. Det är nu det måste hända. 

Bolagsskatten måste sänkas. Ett starkt handelsberoende land som Sverige är utsatt för en ökad risk. Därför måste samhällets pålagor med skatter på småbolag minskas. Framförallt måste arbetsgivaravgifterna snabbt sänkas för i dag utgör en allt större del av ren skatt och inte av avsättning till pensioner och dylikt. Allt fler mindre bolag är ensamföretagare. De arbetar i nätverk på grund av de höga arbetsgivaravgifterna. Det innebär att allt fler bolag inte växer. De blir också ekonomiskt allt känsligare i en lågkonjunktur, då generellt sett reserverna i ett litet bolag är mindre än i ett större bolag. 

Detta är för att de mindre företagen skall kunna överleva men vi måste också nu diskutera vad som behövs efter pandemin. 

De insatser politiken ställt upp för att få fart på nyföretagandet och för att få fram ett riskkapital så bolagen kan växa har stundtals varit omfattande men har haft marginell betydelse. Det är dags för ett paradigmskifte. Inget mer statligt riskkapital eller bidrag/stödinsatser från Staten! Istället skall riskkapitalet komma från företag och privatpersoner. Det sker genom att erbjuda skatteavdrag i samband med investeringar i små nystartade bolag och mindre tillväxtbolag som har potential. Det är en liberal politik.

Vi måste skapa enklare och tydligare regler för privatpersoner som vill investera i små onoterade bolag. Investeraravdraget med minskad skatt för de privatpersoner som investerar, kan snabbt förenklas och bli gynnsammare. Riskkapitalet för mindre bolag skall i första hand inte komma från staten utan vara privat och komma från allmänheten. Det är en självklarhet för en liberal.   

Sverige borde snabbt skapa en enklare företagsform än det aktiebolaget erbjuder idag. Det är samma lagstiftning för det stora aktiebolaget som det lilla aktiebolaget. Detta trots att över 95 procent av Sveriges aktiebolag är småbolag. 

I Tyskland har så kallade ”mini-GmbH” möjligheter att spara vinster och kapital utan beskattning för att säkerställa en ökad kapitalbas i bolaget. Likaså i England med UK Limited. När en konjunkturnedgång inträffar i ett land så är det alltid de mindre bolagen som drabbas först och konkurserna ökar därmed. 

  • Skapa en enklare form av aktiebolag som är ett Utvecklingsbolag vilka är undantaget revisorkrav och momsregistrering samt skatt på de först fakturerade 300.000 kronorna. Fler har då motivationen att starta eget. Om fler kan tjäna pengar i egna bolag så gynnar det ekonomin och skapar skatteintäkter. 

De första 3,5 åren är avgörande för överlevnaden av ett företag. Över 90 procent av riskkapitalet i dessa nystartade företag kommer från ”Friend, Fools and Family”. Utan dem som startar inga företag. De är dessa som behöver stöd och incitament istället för mer skattepengar till ALMI och andra statliga stödfunktioner. Det är inte Statens uppgift att förse näringslivet med riskkapital. 

  • Höga ägarskatter på små företag påverkar. Därför behövs lägre skatter i mindre bolag. Kapitalet beskattas inte så länge det stannar i bolaget. De som satsar riskkapital i små bolag är de som också äventyrar sina egna skattade pengar – de vet bäst var pengarna skall satsas. Inför skattesubvention 30 procent på varje satsad krona i nyemission i ett onoterat bolag. Skatten dras av redan första året. Med fler skattesubventioner skulle fler våga satsa på eget samt få bättre tillgång på riskkapital. 
  • Inför skattesubvention till de som startar småbolagsfonder med enbart onoterade bolag. Dessa privata aktörer ställer krav på bolagen om insyn och rapportering för att få ingå i fonden. Privatpersoner som investerar kan dra av 30% på innehavet varje år. Detta är inte nytt. Från 1979 till 1982 ökade antalet fondsparare från 75 500 till 425 000. Varje sparad krona i fondsparande var avdragsgill med 30 % . Dessutom var avkastningen skattefri under den tid man sparade i ytterligare fem år. Pengarna gick till börsens stora bolag. Småbolagsfondens pengar går till onoterade tillväxtbolag på väg till börsen. Pengarna stannar i Sverige och antalet arbetstillfällen ökar. Därmed återbördas skatten… 
  • Gör att det är möjligt med att serieentreprenörer kan arbeta i nystartade aktiebolag genom att införa en fiktiv VD-lön. Serieentreprenören får dra av denna fiktiva lön i sin deklaration. Maxsumma. Likviditeten i det nystartade bolaget belastas inte. 

Vi bör göra detta nu när nyföretagandet ökar och konkurstalen fortfarande är låga. I dagens politik reagerar politiken för sent när redan verkligheten står i dörren. Det främst politiken skall göra är att skapa möjligheter för alla individers möjligheter och skapa välstånd. Inte att i första hand skapa fler begränsningar och regler att följa. Det är självklart för en liberal att försöka skapa förutsättningar och visioner så samhället växer. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *